Onekill Headbig statybose

Graužinienė Aie Atsistatidinimą, Eurą Kitus dalykus…

Graužinienė Aie Atsistatidinimą, Eurą Kitus dalykus…
One kill 728x90 /*start adnow */
loading...
/* end adnow */

Taip ir šie dėsniai yra neutralūs nei pozityvūs, nei negatyvūs. Jie nepriklauso nuo jūsų asmeninių įsitikinimų, polinkių ar troškimų. Versle jie visada egzistavo ir egzistuos. Kaip rašė Gėtė: „Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visada teisi, o klysta 1r apsirinka tik zmonės. Žmogus neįstengia jos suvokti, jos paslaptys prieinamos tik išrinktiesiems.“